การวางเสาเข็มไมโครไพล์แบบกดด้วยระบบไฮโดรลิกไฮเทค

Yazan: admin | 22 May 2017 | Comments Off on การวางเสาเข็มไมโครไพล์แบบกดด้วยระบบไฮโดรลิกไฮเทค
Categories: แนะนำสินค้าและการบริการ

เสาเข็มไมโครไพล์รูปแบบกดเกี่ยวกับระบบไฮโดรลิก โดยเสาเข็มไมโครไพล์ถูกออกแบบมาเพื่อให้เสริมทักษะในการรองรับน้ำหนักให้กับโครงที่มีการยุบ โดยเสาหลักจะโดนกดลงไปยังชั้นดินแข็งเพื่อสามารถรองรับนํ้าหนักของโครงร่างได้เป็นหนึ่งขั้นตอนที่ถูกออกแบบมาให้รองรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยช่างมือโปรและการทำงานอย่างผู้ชำนาญ งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (สำหรับงานสร้างและต่อเติมใหม่) เสาเข็มไมโครไพล์ คือ เสาหลักขนาดย่อมที่มีขนาดต่ำกว่า 25 เซนติเมตร ใช้กับงานโครงร่างขนาดเล็กที่ต้องการขีดความสามารถในการรองรับความหนักเบาประมาณ 20-30 ตันต่อต้น โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อที่จะ ลดแรงกระเทือนขณะทำการตอกพร้อมทั้ง เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่หน้างาน คุณลักษณะสำคัญของเสาเข็มไมโครไพล์ ปั้นจั่นถูก ออกแบบโดยเฉพาะให้สามารถเข้ามาพื้นขนาดย่อมได้ โดยมีขนาดราว 1.2×2.5 เมตร พร้อมทั้งสูงแค่ 2.5 เมตร บริสุทธิ์ ไร้ดินขี้โคลน คงทนและคงทน สามารถตอกได้ลึกกระทั่งถึงชั้นดินดาล พร้อมกับตรวจทานได้ง่าย เชื่อมั่นในคุณลักษณะการรองรับน้ำหนัก สามารถรองรับน้ำหนักตามที่วิศวกรดีไซน์ไว้ โดยสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 20-30 ตันต่อต้น อาจจะตีแนบกำแพง โครงร่างกระจกเงา ฝาผนังบ้านได้ โดยปราศจากแรงกระเทือน เป็นเหตุให้โครงร่างเดิมไม่แตกร้าว พร้อมทั้งไร้การก่อเรื่องให้กับโรงเรือนข้างๆ สัดส่วนเสา I18 load design ที่ 22 ตันต่อต้น I22 load design ที่ 28 ตันต่อต้น ถ้าปรารถนาข่าวเพิ่มเข้าที่ […]

Recent Posts