การดูแลและการรักษากระดูกให้แข็งแรงอยู่ตอลด

admin, 27 August 2014, Comments Off on การดูแลและการรักษากระดูกให้แข็งแรงอยู่ตอลด
Categories: แนะนำสินค้าและการบริการ
Tags:

กระดูกเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีความมหัศจรรย์มาก เพราะกระดูกนั้นมีชีวิตมีการเสื่อมสลาย และสามารถสร้างใหม่เพื่อทดแทนของเดิมได้ตลอดเวลา โดยกระบวนการนี้อาศัยแคลเซี่ยมเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญ เพื่อให้กระดูกมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ สิ่งที่เราควรต้องปฏิบัติให้เป็นประจำ ได้แก่ ออกไปรับแสงแดดในช่วงเช้าก่อน 9 นาฬิกาเพื่อให้ร่างกายสร้างวิตามินดี ที่จะช่วยในการดูดซึมแคลเซียม แต่อย่าให้โดนแดดจัดในช่วงกลางวัน เพราะแสงแดดจัดคือสาเหตุสำคัญของมะเร็ง การสร้างวิตามินดี เริ่มในชั้นผิวหนังซึ่งจะสร้างได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการสัมผัสกับแสงอาทิตย์ของคนเรา ดังนั้นอย่างลืมไปออกกำลังกายในตอนเช้า เพื่อรับแสงอาทิตย์อ่อนๆด้วย ดื่มนมเป็นประจำและบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ และครบถ้วนทุกหมู่ นมและผลิตภัณฑ์ต่างจากนมนั้น อุดมไปด้วยแคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม ซึ่งนมแคลเซียมสูงที่มี่ส่วนผสมของวิตามินเคที่ช่วยลดการเสื่อมสลายของแคลเซียมนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับสุขภาพรกระดูก ออกกำลังกายเป็นประจำ และสม่ำเสมอการออกกำลังกายเป็นประจำ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ นอกจากนั้นการออกกำลังกายยังส่งผลให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นด้วย

กระดูกเป็นเนื้อเยื่อมีชีวิตที่มีแคลเซียมเป็นส่วนสำคัญ ทุกๆวันกระดูกมีการสลายตัว และสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าวงจรกระดูก เมื่อถึงวัย 25 ในวัยเด็กจนถึง 20 ปี การสร้างจะมีมากกว่าการสลายกระดูก  เมื่อถึงวัย 25 – 30 ปี การสร้าง และสลายตัวจะสมดุลกัน และเมื่อมีอายุมากขึ้นการสลายกระดูกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีโอกาสที่การสลายกระดูกจะมีมากกว่าการสร้างกระดูก ส่งผลให้มวลกระดูกลดน้อยลง และนำไปสู่ภาวะเสี่ยงกับโรคกระดูกพรุน เมื่อแคลเซียมเสื่อมสลายไปทุกวัน การสะลมแคลเซียมจึงจำเป็น ถ้าเราได้แคลเซียมไม่เพียงพอกับที่สลายไปทุกวัน ต้นทุนแคลเซียมในกระดูกจะลดน้อยลงจนไม่เพียงพอ อนึ่งในทุกวัยของคนเรา อาหารที่มีประโยชน์และครบทุกหมู่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะสารอาหารที่เราได้จากการบริโภคจะไปช่วยเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงและสุขภาพดีอยู่เสมอในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น การได้รับสารอาหารที่ดีและครบถ้วนจะช่วยสร้างมวลกระดูกที่แข็งแรง และลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนในอนาคตในช่วงวัยผู้ใหญ่ สารอาหารที่มีคุณค่าจะช่วยรักษามวลกระดูก และความแข็งแรง และในรายที่มีอาการกระดูกหัก สารอาหารเหล่านั้นก็จะไปช่วยเร่งการสร้างของกระดูก และลดการเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกจะหักซ้ำในอนาคต การรับประทานอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมสูง และดื่มนมเป็นประจำนั้นจะช่วยให้กระดูกมีความแข็งแรงไปตลอดชีวิต และทำให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website