การส่งเสริมและสนับสนุนบริการด้านการแพทย์จากทุกภาคฝ่าย

admin, 25 July 2014, Comments Off on การส่งเสริมและสนับสนุนบริการด้านการแพทย์จากทุกภาคฝ่าย
Categories: แนะนำสินค้าและการบริการ
Tags: , ,

การบริการทางการแพทย์และการบริการด้านสุขภาพอนามัย

ไม่เหมือนกับสินค้าทางเศรษฐกิจอื่นๆ การบริโภคบริการด้านสุขภาพอนามัยมีลักษณะที่ซับซ้อน ทำให้ยากแก่การจัดเป็นหลักเกณฑ์ บางกลุ่มเห็นว่าการดูแลรักษาสุขภาพนั้นเป็นสินค้าสาธารณะที่น่าจะจัดโดยรัฐ ในขณะที่บางกลุ่มมองว่าการดูแลรักษาสุขภาพก็เหมือนกับสินค้าและบริการทั่วๆไป อย่างไรก็ตามในการบริโภคบริการด้านสุขภาพอนามัยนั้น มีปัจจัยหลายด้านที่นำไปสู่ความมีอธิปไตยของผู้บริโภค ซึ่งประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ต่างมองเห็นโอกาสในการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จึงเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ในประเทศของตน ทำให้ปัจจุบันมีประเทศมากกว่า 35 ประเทศ ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยสร้างจุดขายทั้งในเรื่องการท่องเที่ยว ความเชี่ยวชาญของแพทย์ หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้ามาก ช่วยให้สามารถวินิจฉัยและให้ผลการรักษาโรคบางชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่บ่อยครั้งก็เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เพิ่มสูงมากจนเกินกว่ารัฐและสาธารณะชนจะรับได้ การใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่แพง บ่อยครั้งก็มิได้มีประสิทธิผลอย่างที่คาดหวังหรือไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป จึงมีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการบริการและเสริมสร้างสุขภาพ แม้รัฐอาจมีความประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ แต่ก็มีอุปสรรคมากมาย เพราะเกี่ยวข้องกับความเชื่อและผลประโยชน์ของคนหลายฝ่าย

ประเทศไทยเพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

จึงต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคฝ่ายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล จำเป็นต้องมีการผนึกกำลังกันในการพลักดันธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานรับรองทางการแพทย์ที่เป็นสากลช่วยทำให้เกิดการยอมรับการรักษาพยาบาลในประเทศที่กำลังพัฒนา รัฐบาลในประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศ สนับสนุนให้ประชาชนสามารถรักษาพยาบาลในต่างประเทศ โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข

การแพทย์มีความเจริญจนสามารถพิชิตโรคต่างๆ และทำให้คนมีอายุยืนมากขึ้น แต่การแพทย์เริ่มพัฒนาขยายวงเพื่อพิชิตสิ่งที่เป็นขบวนการธรรมชาติและไม่สามารถนับว่าเป็นโรค เช่นคนไม่สวยก็ผ่าตัดให้สวยได้ คนผิดหวังเกิดความเครียดก็มียาลดเครียด คนแก่ก็รักษาไม่ให้ดูแก่ มียาปลูกผมสำหรับคนหัวล้าน ยาช่วยขยายหลอดเลือดที่อวัยวะเพศสำหรับผู้ชายที่สมรรถภาพทางเพศเสื่อม จนเส้นแบ่งระหว่างพยาธิสภาพของความเป็นโรคและการเสื่อมถอยของสังขารตามธรรมชาติก็ดูคลุมเครือ ยาเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีประโยชน์โดยตรงกับสุขภาพของประชาชน แต่ก็เป็นสิ่งที่ทำเงินทำทองมหาศาลให้อุตสาหกรรมยา

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website