การเข้ารับการรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อม

admin, 26 June 2014, Comments Off on การเข้ารับการรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อม
Categories: แนะนำ
Tags: , ,

ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังเป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้น

และเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในวัย ทำงาน และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดแล้ว ยังทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่และมีความสุข เนื่องจากความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังหรือปวดหลังจากกระดูกสันหลังไม่มั่นคง เมื่อกระดูกสันหลังเกิดความไม่มั่นคงก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมา ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตที่มนุษย์เรามีอาการปวดหลังจนต้องรับการรักษา อาจเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในไม่กี่ชนิดที่มีกระดูกสันหลังตั้งฉากกับแรงโน้มถ่วงของโลก กล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังต้องทำงานหนักและมีอาการปวดได้ง่าย

ข้อกระดูกสันหลังเสื่อมที่พบได้บ่อย

ได้แก่ ข้อกระดูกสันหลังระดับบั้นเอว และระดับคอ สำหรับการเสื่อมของกระดูกสันหลัง จะมีความแตกต่างกว่าข้อเข่าและข้อสะโพกคือ การเสื่อมส่วนใหญ่จะเริ่มเกิดขึ้นที่หมอนรองกระดูกซึ่งเป็นตัวกั้นระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละปล้อง หมอนรองกระดูกสันหลังมีลักษณะคล้ายเยลลี่ที่มีความยืดหยุ่น ทำหน้าที่เหมือนโช็คอัพ กระดูกสันหลังระดับบั้นเอวและระดับคอมีการใช้งานมากกว่าระดับอื่น จึงเสื่อมง่ายกว่า หมอนรองกระดูกบางส่วนอาจจะมีการเคลื่อนที่ไปกดทับเส้นประสาท ทำให้มีอาการปวดร้าวไปตามแขนหรือขาที่เส้นประสาทนั้นๆไปเลี้ยงก็ได้

การผ่าตัดจะได้ผลดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ต้องเป็นโรคที่ผ่าแล้วหายด้วย เห็นกระดูกเคลื่อนหรือเห็นกระดูกกดทับเส้นประสาทชัดเจน ไม่ว่าจะด้วยการเอกซเรย์หรือทำ CT scan หรือ MRI ต่อมาคนไข้ต้องได้รับการผ่าตัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง และต้องถูกเวลาด้วย โอกาสหายก็จะมาก ถ้าช้าเกินไปก็ไม่หายหรือเร็วเกินไปก็เป็นการผ่าตัดโดยไม่จำเป็น คือต้องรักษาโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ถูกโรค ถูกเวลา ถูกวิธี และถูกหมอ ซึ่งถ้ามีครบทั้งสี่อย่างนี้ผลการรักษาก็จะออกมาดีเยี่ยม

วิธีการรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อม

1.กระดูกสันหลังเลื่อนจากข้อเสื่อม เริ่มจากการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลัง เมื่อเป็นมากขึ้นถึงระดับหนึ่งจะมีการเสื่อมของข้อฟาเซ็ต ทำให้กระดูกสันหลังระดับนั้นหลวมและโยกคลอน มีการเลื่อนของกระดูกสันหลังมาด้านหน้า และมักมีอาการของภาวะไขสันหลังตีบร่วมด้วย ถ้าเคลื่อนมากจะกดทับเส้นประสาทได้
2.กระดูกสันหลังคดจากข้อเสื่อม มักเกิดในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เกิดจากการเสื่อมของหมอนรองกระดูกและข้อฟาเซ็ตหลายระดับ โดยที่ความรุนแรงของการเสื่อมซ้ายขวาไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการทรุดไม่เท่านั้นทำให้เกิดการคดขึ้น
3.หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม พบบ่อยและเป็นปัญหาในการรักษา การรักษาที่ไม่ถูกต้องในระยะแรกนำไปสู่อาการปวดหลังเรื้อรังได้ และมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและภาวะทางจิตใจของผู้ป่วย และรักษาแบบอนุรักษ์ด้วยยาและกายภาพบำบัดทำให้อาการดีขึ้นได้แต่บ่อยครั้ง ที่การผ่าตัดจำเป็นต้องทำ

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website